Choď na obsah Choď na menu
 


 

Rozhodnutie Regionálnej Rady v záležitosti voľby výboru Prievidzského Klubu VHT plus

 

Regionálna rada rozhodla, že výročná schôdza klubu z februára 2016 je neplatná, počet zúčastnených nedosiahol nadpolovičnú väčšinu počtu členov za rok 2015, členov sme mali27 a zúčastnených bolo 13 členov.

Ďalej rozhodla, že výbor klubu je povinný do konca mesiaca júl zvolať novú výročnú schôdzu za rok 2015, za prítomnosti dvoch členov RR. Prítomní môžu byť len členovia klubu, ktorí boli členmi v roku 2015.

Rozhodnutie je to korektné a spravodlivé, my s ním súhlasíme, druhá strana t. j V. Zajec rozhodnutie síce podpísal, ale s poznámkou, že nesúhlasí s obmedzením zúčastnených, čo je pochopiteľné, lebo nebude môcť použiť tých svojich 34 virtuálnych členov, virtuálnych preto, lebo ich nikto z nás nevidel ani na schôdzi, ani na akcii, ich identitu tají a ani ich preto nepoistil.

Pokiaľ schôdza neprebehne korektne za počtu aspoň 14 členov klubu, bude sa musieť opakovať, kým sa tak nestane, aby sa mohol uzavrieť rok 2015, až potom sa môže v zmysle legislatívy pokračovať ďalej.

Na schôdzi sa bude musieť zvoliť výbor klubu, zvoliť revízna komisia, odsúhlasiť plán akcií pre rok 2016, znovu bude musieť hospodár predniesť správu o hospodárení, tentoraz presnú, zahŕňajúcu aj aktíva klubu aj pasíva klubu.

Členovia výboru tiež budú musieť taktiež zodpovedať členom rad otázok typu, prečo sa neplnili stanovy klubu, prečo máme dlžoby klubu, prečo nie sú vypĺňané prihlášky do klubu, prečo nie je vedená evidencia členov klubu, prečo nie sú vystavené preukazy členom po 8 mesiacoch od zaplatenia členského a podobne. Za obdobie od februárovej schôdze klubu sme sa dozvedeli množstvo prekvapujúcich informácii a kompetentní budú mať čo vysvetľovať.

                                                                                                                  Lorenčík Juraj