Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení členovia klubu!
 

Na porade s vedením Regionálnej rady KST v Prievidzi dňa 28. 6. 2016, ktorej sa za náš klub zúčastnili: predseda Vitalij Zajec, podpredseda Peter Róža a zastupujúci hospodár Ľubo Sloboda nám bolo doporučené aby sme uskutočnili novú výročnú členskú schôdzu klubu za rok 2015, za účasti členov, ktorí mali uhradené členské poplatky za rok 2015.

Ku koncu roka 2015 mal náš klub 27 členov.

   Na výročnej schôdzi dňa 4. 2. 2016 sa zúčastnilo 13 členov klubu a podľa stanov klubu nebola schôdza uznášaniaschopná.

 

   Nakoľko doteraz predseda klubu nenavrhol žiadny termín,bol som ako podpredseda vyzvaný viacerými členmi klubu,aby som zvolal novú výročnú schôdzu.

 

  Schôdza sa uskutoční dňa 29. 7. 2016, v piatok o 18.00 v miestnosti bývalej večierky na Gazdovskej ulici v Prievidzi - Necpaloch

                                                                    Róža Peter podpredseda klubu